Kronika výstav a akcí

kulturní událost
Dana Huňátová je nositelkou rezortní medaile Za zásluhy o diplomacii, na ministerstvu zahraničí pracovala od roku 1989 do roku 2019. Od 11. prosince 1989 do července 1992 působila jako ředitelka kabinetu ministra zahraničních věcí Jiřího...
Zveme Vás na tradiční jarní přednášku o domácím semenaření spojenou s konáním burzy osiv. Letošním tématem bude srovnání diverzity starých krajových odrůd a odrůd moderních spolu s důležitostí a způsoby jejího uchovávání. Vystoupí Honza...
vzdělávací akce
Židovští autoři nonartificiální hudby Hudební exkurze Jana Hocka První akce hudebního cyklu Koncerty s hvězdičkou. Leonard Cohen a Avishai Cohen. Dva zcela odlišné póly jedné a téže hudby. Hudby vyvěrající z hluboké studny židovské identity...
vzdělávací akce
Sto let od narození spisovatele a nejsledovanějšího reportéra v poválečném Československu. Přednáška s filmovými ukázkami. https://www.facebook.com/mestoboskovice/videos/167993481157018/
vzdělávací akce
Matěj Ptaszek - hudebník, cestovatel a dobrodruh žil rok a tři čtvrtě v horské obci Concepción u Medelínu v divokém departmentu Antioquia. "Mám spousty fotografií a unikátních videí, které by běžný cestovatel nebo turista neměl šanci...
kulturní událost
Vánoční písně, koledy a skladby pro hlas, piano, violoncello, violu da gamba, tibetské mísy, zvony a zvonky.
výstava
Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Prostřednictvím panelové výstavy je prezentovaná jeho tvorba literární i výtvarná a jeho...
výstava
Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Prostřednictvím panelové výstavy je prezentovaná jeho tvorba literární i výtvarná a jeho...
výstava
Betlém zasazený do židovské čtvrti znázorňuje boskovické reálie a obyvatele města z 30. a 40. let. minulého století. Autor Jaroslav Koutný doplnil betlém vzpomínkami ke každé znázorněné postavě.
výstava
Betlém zasazený do židovské čtvrti znázorňuje boskovické reálie a obyvatele města z 30. a 40. let. minulého století. Autor Jaroslav Koutný doplnil betlém vzpomínkami ke každé znázorněné postavě.
vzdělávací akce
Mystický Kailás je nejdůležitější horou pro světová náboženství. Přednáška Ing. Stanislava Dvořáka. Třídenní trek kolem posvátné hory. Město bohů Lhasa. Základní tábor Everestu. Nejvýše položená silnice světa Friendship Higway. Zářivě modré...
výstava
Výstava přibližuje život a dílo kardinála Tomáše Špidlíka SJ nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citátů z jeho díla, vzpomínek jeho žáků a komentovanými ukázkami uměleckých děl. Záštitu nad výstavou přijali senátorka Ing...