Kronika výstav a akcí

výstava
Jedna z knih Hebrejské bible vypráví o tom, kterak nechal král David přenést archu úmluvy do Jeruzaléma a za hlasitého zvuku pozounů kolem ní tančil a radostně poskakoval. Když viděla jeho manželka královna Míkal, jak se její muž točí a...
kulturní událost
Položení 18 nových mosazných pamětních destiček před domy židovských obyvatel Boskovic, kteří zmizeli v temnotě koncentračních táborů... Pietní akt za účasti rabína s krátkým hudebním doprovodem.
vzdělávací akce
Přednáška Prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A., věnovaná spisovateli Ludvíku Kunderovi u příležitosti jeho nedožitých stých narozenin.
kulturní událost
Koncert skupiny Korjen slibuje výjimečný hudební a scénický zážitek, kdy se pod střechou boskovické synagogy propojí kořeny evropského folklóru s nejsoučasnějšími hudebními výrazovými prostředky. Muzikanti čtyř států prezentují dávné...
výstava
Na sérii karikatur, které výborně odráží dobovou mentalitu a názory, ukážeme rostoucí antisemitismus v Československu, protinacistické kresby a jejich radikální vymizení, respektive přesunutí do emigrace, poválečné protiněmecké vtipy aj...
výstava
Agnieszka Traczewska (1969), fotografka filmařka, filmové producentka a nezávislá autorka z Polska, která se ve své práci zabývá důležitými okamžiky polských a středoevropských dějin – např. dokument Obyčejný pochod o událostech z března...
vzdělávací akce
Poslechový pořad publicisty Jana Hocka, v němž zazní Fanfára pro obyčejného člověka. Životní osudy velikána soudobé vážné hudby na pozadí moderních dějin doplněné ukázkami z Coplandovy tvorby.
vzdělávací akce
Tématem bude současná krize zemědělské krajiny spojená s drastickým úbytkem hmyzu a dalších organismů, vysycháním pramenů, klimatickými extrémy atd. Následovat bude prohlídka výstavy s komentářem věnovaným migraci ptáků, cestám jejich tahu...
kulturní událost
Písně propojující hudební světy, žánry a možnosti. Dvě osobnosti, které se navzájem doplňují ve vytříbeném smyslu pro muzikální vyjádření odvěkých lidských citů a pocitů, Dvojice, která s minimálními technickými prostředky umí dosáhnout...
výstava
Tradiční bilancující výstava na konci školního roku. Tentokrát v prostorách Židovského obecního domu.
výstava
Výstava fotografií Martina Lazaroviče z Izraele, který leží na jedné z hlavních tažných cest stěhovavých ptáků....
výstava
Výstava prezentující oponu z Doubravice, kterou pro tamní divadelní ochotníky namaloval Alfons Mucha v roce 1881 (opona byla takto identifikována na základě popisu ve starších evidenčních knihách, zápis z roku 1938). Opona bude veřejnosti...