Kronika výstav a akcí

vzdělávací akce
Terezínští autoři Druhá hudební exkurze Jana Hocka z cyklu Koncerty s hvězdičkou. Přednáška o zmařených hudebních talentech s ukázkami. Rudolf Karel, Hans Krása, Ervín Schulhoff, Gideon Klein, Pavel Haas... Jména, která měla být zapomenuta...
vzdělávací akce
Nikaragua – země vulkánů, krásné přírody, vlídných lidí i obrovské chudoby a nepokojů. Přijďte si poslechnout studentku Mendelovy univerzity Barboru Dufkovou, která tuto zemi navštívila a strávila zde s dalšími studentkami 5 zajímavých...
kulturní událost
V rámci Duchovního dne proběhlo setkání u památníku kardinála Tomáše Špidlíka, komentovaná prohlídka výstavy a představení knihy Nové svědectví o kardinálu Tomáši Špidlíkovi prof. Richarda Čemuse. Program byl připraven v rámci ukončení...
kulturní událost
Dana Huňátová je nositelkou rezortní medaile Za zásluhy o diplomacii, na ministerstvu zahraničí pracovala od roku 1989 do roku 2019. Od 11. prosince 1989 do července 1992 působila jako ředitelka kabinetu ministra zahraničních věcí Jiřího...
Zveme Vás na tradiční jarní přednášku o domácím semenaření spojenou s konáním burzy osiv. Letošním tématem bude srovnání diverzity starých krajových odrůd a odrůd moderních spolu s důležitostí a způsoby jejího uchovávání. Vystoupí Honza...
vzdělávací akce
Židovští autoři nonartificiální hudby Hudební exkurze Jana Hocka První akce hudebního cyklu Koncerty s hvězdičkou. Leonard Cohen a Avishai Cohen. Dva zcela odlišné póly jedné a téže hudby. Hudby vyvěrající z hluboké studny židovské identity...
vzdělávací akce
Sto let od narození spisovatele a nejsledovanějšího reportéra v poválečném Československu. Přednáška s filmovými ukázkami. https://www.facebook.com/mestoboskovice/videos/167993481157018/
vzdělávací akce
Matěj Ptaszek - hudebník, cestovatel a dobrodruh žil rok a tři čtvrtě v horské obci Concepción u Medelínu v divokém departmentu Antioquia. "Mám spousty fotografií a unikátních videí, které by běžný cestovatel nebo turista neměl šanci...
kulturní událost
Vánoční písně, koledy a skladby pro hlas, piano, violoncello, violu da gamba, tibetské mísy, zvony a zvonky.
výstava
Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Prostřednictvím panelové výstavy je prezentovaná jeho tvorba literární i výtvarná a jeho...
výstava
Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Prostřednictvím panelové výstavy je prezentovaná jeho tvorba literární i výtvarná a jeho...
výstava
Betlém zasazený do židovské čtvrti znázorňuje boskovické reálie a obyvatele města z 30. a 40. let. minulého století. Autor Jaroslav Koutný doplnil betlém vzpomínkami ke každé znázorněné postavě.