Nabídka pro mateřské školy – školní rok 2022 / 2023

Nabídka k aktuálním výstavám:

 

Středověké město: od 14. října 2022 do 26. března 2023

Edukační program k výstavě: Město Boskovice 1222–2022

Cílem edukačního programu je dětem hravou formou přiblížit život ve středověkém městě. Děti se seznámí s obyvateli středověkého města a různými řemesly. Vyrobí si tovaryšské osvědčení, jež si zpečetí. A budou mít možnost vyzkoušet si i některé obléhací středověké stroje.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Nabídka ke stálé expozici:

 

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je děti seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim řemesla pravěkých lidí. Děti si během programu vyzkouší například mletí obilí nebo vrtání kamene a ozdobí si svůj pravěký přívěsek.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice: od 14. října celoročně

Děti získají možnost stát se šlechticem – vyrobí si svůj vlastní erb, budou si moci obléct části kroužkové zbroje, vyzkouší si střelbu na terč a ve fotokoutku si budou moci obléct středověké oblečení. V rámci programu si rovněž představíme nebo připomeneme pověst o vzniku a symbolice erbu pánů z Boskovic a povíme si, proč erbovní znamení byla ve středověku tak důležitá.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti: od května do června

Děti se seznámí s pohádkami a pověstmi regionu, regionální slovní zásobou a nářečím. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností hravou formou. Děti jistě ocení možnost zahrát si loutkové divadlo.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Jede, traktor, jede: celoročně

Program pro mateřské školy se zaměřuje na roční práce na poli, pěstované plodiny a traktor jako významný pomocník v zemědělství.

Děti si prohlédnou vystavené exponáty, za pomoci jednoduchých aktivit si představíme roční práce na poli a ukážeme si malé mechanické modely přívěsných strojů k traktorům, které lidem usnadňují práci. Některé modely si i pustíme.

 

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Sezónní programy:

 

PROSINEC 2022

Vánoční příběh: od1. do 22. prosince 2022

Děti se za pomoci vyprávění s interaktivními otázkami seznámí s událostmi okolo narození Ježíška. Společně si vyrobí stejný papírový betlém, který bude použit při hraní příběhu.

Vyrobený betlém si odnesete do školky, kde si můžete příběh o narození Ježíška znovu přehrát.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

KVĚTEN–ČERVEN 2023

Pohádkové bylinky: od 1. května do 30. června 2022

Děti se během programu hravou formou seznámí s třemi bylinkami: heřmánkem, šípkovou růží a šalvějí. Tyto bylinky si nejenom prohlédnou, očichají, ale ochutnají z nich i ledový čaj. Zároveň si ve zkrácené podobě převyprávíme tři pohádkové příběhy, v nichž tyto bylinky figurují, a ukážeme si i herbáře.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Program bude v případě příznivého počasí probíhat ve venkovních prostorách muzea (v altánku za muzeem). Za nepříznivého počasí bude program přesunut do vnitřních prostor muzea.

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Předplatné:

Třídám mateřských škol nabízíme možnost celoročního předplatného na školní rok 2022/2023 na akce Muzea regionu Boskovicka v hodnotě

60,- Kč na žáka.

Předplatné zahrnuje:

·Prohlídky krátkodobých výstav a stálých expozic v budově Hradní 1, Synagogy Maior, Židovského obecního domu, Expozice historických zemědělských strojů,

·Interaktivní programy pro děti

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.