Nabídka pro mateřské školy – školní rok 2022/2023

NABÍDKA K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

 

Středověké město: od 14. října 2022 do 26. března 2023

Edukační program k výstavě: Město Boskovice 1222–2022

Cílem edukačního programu je dětem hravou formou přiblížit život ve středověkém městě. Děti se seznámí s obyvateli středověkého města a různými řemesly. Vyrobí si tovaryšské osvědčení, jež si zpečetí. A budou mít možnost vyzkoušet si i některé obléhací středověké stroje.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Putování za dinosaury a dalšími živočichy dávnověku: od 17. dubna do 30. června 2023

Edukační program k výstavě: Putování po dávnověku

Vydejte se s dětmi do říše dinosaurů a pravěkého světa. Během programu si ukážeme zajímavé organismy a živočichy dávnověku. Víte, jak vědci zjišťují podobu dinosaurů i dalších živočichů? Nebo to, co jedli? Žili dinosauři i na našem území? Odpovědi se dozvíte během programu. Děti si pod vedením lektora zkusí vytvořit vlastní výjev z dávnověku.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA KE STÁLÉ EXPOZICI:

 

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je děti seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim řemesla pravěkých lidí. Děti si během programu vyzkouší například mletí obilí nebo vrtání kamene a ozdobí si svůj pravěký přívěsek.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice: od 14. října celoročně

Děti získají možnost stát se šlechticem – vyrobí si svůj vlastní erb, budou si moci obléct části kroužkové zbroje, vyzkouší si střelbu na terč a ve fotokoutku si budou moci obléct středověké oblečení. V rámci programu si rovněž představíme nebo připomeneme pověst o vzniku a symbolice erbu pánů z Boskovic a povíme si, proč erbovní znamení byla ve středověku tak důležitá.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Jede, traktor, jede: celoročně

Program pro mateřské školy se zaměřuje na roční práce na poli, pěstované plodiny a traktor jako významný pomocník v zemědělství.

Děti si prohlédnou vystavené exponáty, za pomoci jednoduchých aktivit si představíme roční práce na poli a ukážeme si malé mechanické modely přívěsných strojů k traktorům, které lidem usnadňují práci. Některé modely si i pustíme.

 

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Sezónní programy:

 

BŘEZEN–DUBEN 2023

Velikonoční zvyky a tradice: od 1. března do 5. dubna 2023

Děti se hravou formou seznámí s velikonočními zvyky a tradicemi. V rámci programu si prohlédnou perníkové formy a klapačku ze sbírek muzea. Budou mít možnost si sami řehtání vyzkoušet a vyrobit si velikonoční dekoraci.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

KVĚTEN–ČERVEN 2023

Pohádkové bylinky: od 1. května do 30. června 2023

Děti se během programu hravou formou seznámí s třemi bylinkami: heřmánkem, šípkovou růží a šalvějí. Tyto bylinky si nejenom prohlédnou, očichají, ale ochutnají z nich i ledový čaj. Zároveň si ve zkrácené podobě převyprávíme tři pohádkové příběhy, v nichž tyto bylinky figurují, a ukážeme si i herbáře.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Program bude v případě příznivého počasí probíhat ve venkovních prostorách muzea (v altánku za muzeem). Za nepříznivého počasí bude program přesunut do vnitřních prostor muzea.

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

KVĚTEN–ŘÍJEN 2023

Pohádky a pověsti: od 1. května do 28. října 2023

Děti se seznámí s pohádkami a pověstmi regionu, regionální slovní zásobou a nářečím. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností hravou formou. Děti jistě ocení možnost zahrát si loutkové divadlo.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Předplatné:

Třídám mateřských škol nabízíme možnost celoročního předplatného na školní rok 2022/2023 na akce Muzea regionu Boskovicka v hodnotě

60,- Kč na žáka.

Předplatné zahrnuje:

·Prohlídky krátkodobých výstav a stálých expozic v budově Hradní 1, Synagogy Maior, Židovského obecního domu, Expozice historických zemědělských strojů,

·Interaktivní programy pro děti

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.