Nabídka programů pro střední školy - školní rok 2022/2023

NABÍDKA K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

 

Středověké město: od 14. října 2022 do 26. března 2023

Edukační program k výstavě: Město Boskovice 1222–2022

Cílem programu je žáky seznámit se životem ve středověkém městě. Představíme si schéma trojího lidu (představa o složení raně středověké křesťanské společnosti), zaměříme se na různé sociální vrstvy žijící ve městě, na služby a obranu města, ale také na městské právo. Žáci se během programu promění ve vybrané obyvatele města a pokusí se zajistit si živobytí, seznámí se s vybranými zápisky z městské knihy Boskovic a vyzkouší si psaní brkem i pečetění.

 

DOPORUČENÍ:

Žáci budou během programu pracovat s inkoustem! Doporučujeme tomu přizpůsobit oblečení.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 80­ minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Putování po dávnověku: od 17. dubna do 30. června 2023

Edukační program k výstavě: Putování po dávnověku

Vydejte se se svými žáky do dávnověku a objevte umění paleoartu, výtvarného oboru zabývajícího se rekonstrukcí života od prvohor až po první hominidy. Žáci se formou krátkých aktivit seznámí s tímto oborem, zjistí, jak vědci získávají informace o podobě organismů a živočichů, zda žili dinosauři i na našem území nebo co jedli. Pod vedením lektora si žáci zkusí vytvořit vlastní výjev z dávnověku.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA KE STÁLÉ EXPOZICI:

 

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s vlastním výkladem.

Cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

 

Komentovaná prohlídka expozicí na 60 až 90 minut dle zaujetí žáků. Prohlídka zahrnuje výklad lektora na cca 30 minut, instruktáž k interaktivním prvkům, přítomnost lektora po celou dobu Vaší návštěvy a jeho případnou pomoc s obsluhou interaktivních prvků.

Cena 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je žáky seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim život pravěkých lidí. Žáci si během první části programu vyzkouší například mletí obilí, tepání drátku, vrtání kamene, ve druhé části programu si zkusí provést i svůj vlastní archeologický výzkum a seznámí se s náplní práce archeologa v muzeu.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice ve středověku a raném novověku: celoročně

Cílem programu je přinést žákům srovnání, jaký byl život šlechtice ve středověku a v raném novověku, jaké musel mít znalosti a dovednosti, o co se musel starat, jak se musel prezentovat, jak důležitá byla šlechtická čest atd. Žáci si během programu vyzkouší techniku výroby kroužkové zbroje, budou si moci obléct kroužkovou košili nebo středověké oblečení, dále si zkusí střelbu na terč a ukážeme si i kopie vybraných dobových písemných pramenů.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Zemědělství – od mechanizace po současnou vizi udržitelného zemědělství: celoročně

Cílem programu je studentům ukázat, že vynález spalovacího motoru byl pro zemědělství naprosto přelomový a zároveň je nechat zamyslet se nad významem současného zemědělství a jeho směřování k trvalé udržitelnosti.

Studenti si prohlédnout vystavené exponáty a pomocí metod rozvíjejících kritické myšlení si zkusí zodpovědět otázky vztahující se k současnému zemědělství. K absolvování programu nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti.

 

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ:

Komentovaná prohlídka synagogy a mikve s krátkým výkladem o historii boskovické židovské čtvrti 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy a mikve 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60-90 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy, mikve a židovského hřbitova 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 90-110 minut

 

Židovské zvyky a tradice: od 10. dubna do 28. října 2023

V rámci programu si žáci vyzkouší, co to v každodenní praxi znamenalo být židem. Pomocí interaktivních prvků se seznámí s bydlením ve stísněných prostorách ghetta, s pravidly košer stravování i vybranými židovskými pokrmy a svátky. Součástí programu může být i návštěva rituální lázně (mikve) a synagogy.

 

Místo konání programu: Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice 680 01

Délka programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 90 minut

                            s návštěvou synagogy a mikve: 120 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

                           s návštěvou synagogy a mikve: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.