Nabídka programů pro střední školy - školní rok 2023/2024

NABÍDKA K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

Skupinová návštěva výstavy bez výkladu pro skupinu nad 10 osob 20Kč/student, pedagogický doprovod zdarma.

Četníci na Boskovicku: od 30. října 2023 do 14. dubna 2024

Vydejte se do muzea vyřešit zločin za pomoci kriminalistických metod, které měli k dispozici četníci a získejte pochvalné uznání za vyřešený případ.

Studenti budou v malých skupinách podle indicií pátrat po pachateli. Během řešení případu si vyzkouší různé kriminalistické metody: ohledání místa činu, portrétní identifikaci, trasologii, daktyloskopii apod. Za úspěšné dopadení pachatele každý student dostane pochvalné uznání.

Součástí programu je i krátká komentovaná prohlídka, aby se žáci seznámili s četníky, jejich dobovým vybavením, metodami apod.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Čtení pod lavicí: od 30. října 2023 do 23. února 2024

Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa

Kromě periodik, které četla generace rodičů, ale i prarodičů a praprarodičů, uvidí děti na výstavě i některé časopisy, které vychází dodnes jako Sluníčko, Mateřídoušku, Čtyřlístek, „Ábíčko“ apod.

Během programu si se studenty přiblížíme historii komiksů a ukážeme si jejich vývoj.  Studenti se pokusí zamyslet nad významem komiksu jako uměleckého díla a zároveň i jako prostředku schopného reflektovat současné události. Společně si vyvodíme základní pravidla pro tvorbu komiksu. Studenti si také zkusí navrhnout vlastní strip (komiksový příběh o pár panelech).

Studenti budou mít během návštěvy i prostor vyzkoušet si interaktivní prvky ve výstavě.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Krása přírody: cca od květen do září 2024

(název, termín výstavy a program bude upřesněn začátkem roku 2024)

Výstava cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) a herbářových kreseb Marie Dubské (1847-1918).

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA KE STÁLÉ EXPOZICI:

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s výkladem.

Bez výkladu: cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí na 60 až 90 minut dle zaujetí žáků. Prohlídka zahrnuje výklad lektora na cca 30 minut, instruktáž k interaktivním prvkům, přítomnost lektora po celou dobu Vaší návštěvy a jeho případnou pomoc s obsluhou interaktivních prvků. Cena 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma.

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je studenty seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim život pravěkých lidí. Studenti si během první části programu vyzkouší například mletí obilí, tepání drátku, ve druhé části programu si zkusí provést i svůj vlastní archeologický výzkum a seznámí se s náplní práce archeologa v muzeu.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice ve středověku a raném novověku: celoročně

Cílem programu je přinést žákům srovnání, jaký byl život šlechtice ve středověku a v raném novověku, jaké musel mít znalosti a dovednosti, o co se musel starat, jak se musel prezentovat, jak důležitá byla šlechtická čest atd. Studenti si během programu vyzkouší techniku výroby kroužkové zbroje, budou si moci obléct kroužkovou košili nebo středověké oblečení, dále si zkusí psaní brkem a pečetění.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti Boskovicka v malohanáckém nářečí: pouze od května do října

(expozice je umístěna v chladných sklepních prostorách, doporučujeme teplejší oblečení i v letních měsících)

Program zaměřený na malohanácké nářečí. Studenti uslyší několik krátkých audionahrávek příběhů vycházejících z bohaté ústní lidové tradice, kterou v našem kraji zaznamenávali badatelé už v polovině 19. století. K příběhům na studenty čekají interaktivní úkoly zaměřené na původ, hlavní znaky a zvláštnosti malohanáckého nářečí.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ:

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s výkladem.

Bez výkladu: cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí délka 30 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma, délka prohlídky cca 30 minut

Zemědělství – od mechanizace po současnou vizi udržitelného zemědělství: celoročně

Cílem edukačního programu je studentům ukázat, že vynález spalovacího motoru byl pro zemědělství naprosto přelomový a zároveň je nechat zamyslet se nad významem současného zemědělství a jeho směřování k trvalé udržitelnosti.

Studenti si prohlédnout vystavené exponáty a pomocí metod rozvíjejících kritické myšlení si zkusí zodpovědět otázky vztahující se k současnému zemědělství. K absolvování programu nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti.

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ:

Komentovaná prohlídka synagogy a mikve s krátkým výkladem o historii boskovické židovské čtvrti 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy a mikve 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60-90 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy, mikve a židovského hřbitova 80 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 90-110 minut

Židovské zvyky a tradice: celoročně

V rámci programu si studenti vyzkouší, co to v každodenní praxi znamenalo být židem. Pomocí interaktivních prvků se seznámí s bydlením ve stísněných prostorách ghetta, s pravidly košer stravování i vybranými židovskými pokrmy a svátky. Součástí programu může být i návštěva rituální lázně (mikve) a synagogy.

Místo konání programu: Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice 680 01

Délka programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 90 minut

                            s návštěvou synagogy a mikve: 120 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

                           s návštěvou synagogy a mikve: 80 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.