Adam Kašpar Boskovická brázda

výstava
Adam Kašpar

Adam Kašpar, jeden z našich nejvýraznějších malířů, je absolventem Ateliéru Malířství IV profesora Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze (2018). 

Východiskem Kašparových prací je příroda a její zkoumání, respektive, téměř vědecké objevování. Obrací se k její historii, zkoumá stopy, které zanechaly jak přírodní procesy, tak působení člověka. Vytváří celé mapy území, „archeologické“ a „botanické“ nálezy, množství záznamů, skic a fotografických poznámek – z toho pak vychází malba, která celý proces „bádání“ shrnuje a interpretuje. Jak napsala Barbora Kundračíková, jeho malby „jsou živým poselstvím o naší pomíjivosti, kořenech a fenoménu, jež nás tolik převyšuje a který tak často přehlížíme: totiž o naší malosti vůči přírodnímu majestátu.“

Adam Kašpar věnoval několik děl svého specifického výzkumu (spíše zkoumání) i Moravskému krasu a dotknul se i Boskovické brázdy, tedy důležitého geomorfologického celku, v jehož středu leží město Boskovice. V arkádě bude prezentována pestrá směsice všech médií, ve kterých se Kašpar pohybuje, včetně reliéfů, kterým se autor aktuálně věnuje a v nichž vytváří svoji vlastní představu struktury krajiny.