Projekty

Kniha Jménem zákona, stůj!

Kámen ve službách člověka

Kniha „Boskovice 1222–2022“

Archeologický výzkum v Drválovicích 2022

Ediční řada „Vlastivěda Boskovicka“

Konzervace

Záchranný archeologický výzkum v prostorách boskovické radnice

Staré sady a zaniklé vinice

Dušičková výzdoba na Boskovicku