Projekty

Nová kniha „Boskovice 1222–2022“

Ediční řada „Vlastivěda Boskovicka“

Staré sady a zaniklé vinice

Dušičková výzdoba na Boskovicku

Archeologický výzkum v Drválovicích 2022

Konzervace

Záchranný archeologický výzkum v prostorách boskovické radnice

Kámen ve službách člověka