Výstavy k zapůjčení

výstava
Výstava připravená panem Tomášem Jandou seznamuje s historií projektu dálnice, která měla propojit města Vratislav, Brno a Vídeň. Prostřednictvím textových a obrazových panelů se návštěvník seznámí s doklady stavebních prací, včetně...
výstava
Pro zapůjčení je k dispozici elektronická podoba výstavy. Výstava představí původně rytířský, později do panského rodu povýšený moravský šlechtický rod u příležitosti 450. výročí jejich příchodu do Boskovic. Členové tohoto rodu byli patrony...
výstava
Výstava fotografií Libora Teplého z velehradské baziliky
výstava
Výstava přibližuje život a dílo kardinála Tomáše Špidlíka
výstava
Letošní pětisté výročí úmrtí Ladislava z Boskovic je vhodnou příležitostí k představení významného moravského šlechtického rodu pánů z Boskovic. Na přípravě výstavy se podílel historik muzea Mgr. P. Vítámvás s externími odborníky na období...
výstava
Muzeum regionu Boskovicka Vás zve na výstavu „JMÉNEM ZÁKONA, STŮJ!“ Z historie četnictva na Boskovicku, která proběhne ve dnech 26. 10. 2023 až 14. 4. 2024. Na výstavě jsou představeny dějiny četnictva v letech 1850–1945 se zaměřením na...