Budovy muzea

Hlavní budovou Muzea regionu Boskovicka je hraběcí rezidence z první třetiny 18. století. V pěti výstavních sálech prvního patra jsou umístěny stálé expozice, v přízemních prezentačních prostorách se konají krátkodobé výstavy. Budova je bezbariérová s výtahem.
Bývalé administrativní centrum židovského města a sídlo řady dobových institucí včetně pekárny macesů.
Základ sbírky historických strojů tvoří exponáty shromažďované Středním odborným učilištěm v Boskovicích v 70. letech minulého století, které sloužily k výuce. Ve sbírce jsou parní lokomobily, traktory, stabilní motory vyrobené v českých, moravských i světových továrnách. Největším exponátem je osmadvacetitunová parní oračka.
Barokní stavba z roku 1639 s pozdějšími úpravami. Její klenby a stěny zdobí mimořádně hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty.