Adolf Hoffmeister

výstava
Adolf Hoffmeister

Adolf Hoffmeister (1902, Praha – 1973, Říčky v Orlických horách), malíř, ilustrátor, grafik, karikaturista, typograf, spisovatel, básník, diplomat a pedagog, je jednou z nejvšestrannějších osobností domácí kultury 20. století. Jeho životní osudy zároveň reagují na dějiny Československa od jeho vzniku až do začátku normalizace. Prožil (a reflektoval) vznik mladého státu a pokus o demokracii, nástup nacismu, internační tábory ve Francii, zážitek emigrace, jakousi snahu zastavení nástupu nové totality, komunistickou diktaturu, uvolnění šedesátých let a normalizaci, která už byla tou konečnou zkušeností.

Tohle všechno se odráží i v jeho tvorbě, jak literární tak výtvarné. Zejména skrze jeho kresby a koláže, které vznikaly jako bezprostřední reakce na aktuální dění, lze výborně vnímat dobu a její hlubší podtext, Hoffmeister i díky všemu, co prožil, velmi přesně, ironicky a nesmlouvavě dokázal vyjádřit svůj postoj. Je to výborně vidět například na dílech z období šedesátých let a Pražského jara, Hoffmeister se intenzivně snažil o rehabilitaci avantgardy, liberalizaci kultury a oživení progresivních výtvarných směrů – o to zoufalejší a pak skeptičtější jsou jeho práce, které vývoj v Československu doprovázely.

Výstava v boskovické synagoze představí výběr z koláží a karikatur z celého jeho tvůrčího období. Představí příběh středoevropského intelektuála se silnými mravními či etickými zásadami, které byly často konfrontovány s různou totalitní mocí a kdy bylo potřeba volit mezi dvěma zly.