Agnieszka Traczewszka, Bracha (Požehnání)

výstava
Agnieszka Traczewszka, Bracha (Požehnání)

Agnieszka Traczewska (1969), fotografka filmařka, filmové producentka a nezávislá autorka z Polska, která se ve své práci zabývá důležitými okamžiky polských a středoevropských dějin – např. dokument Obyčejný pochod o událostech z března 1968, Dworzec Gdański věnovaný židovské emigraci z Polska v roce 1968 a další. Od roku 2006 fotografuje většinou zahraniční ortodoxní židovské skupiny jezdící na místa, kde původně židovské komunity žily a k tomu místní polské židovstvo. K tématům, kterým se věnuje, vydala i několik knih a měla sérii výstav na různých místech světa. V synagoze bude představeno asi 40 fotografií.