Archeologické léto: hradiště Velké Opatovice

vzdělávací akce
Hradiště Velké Opatovice

Komentovaná prohlídka v rámci projektu archeologické léto, který připravili Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti. Účast je bezplatná, kapacita prohlídky je ale omezená, nezapomeňte si proto své místo co nejdříve zarezervovat! https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/

Výšinná opevněná lokalita se nachází asi 1,5 km jižně od Velkých Opatovic. V terénu jsou dodnes dobře patrny relikty opevnění – val a příkop, které obklopují plochu přibližně 1,8 ha. Hradisku byla věnována pozornost od počátku 20. století. Na hradisku máme doloženo věteřovské osídlení starší doby bronzové a osídlení starší doby železné (halštatské). Pravděpodobně byla lokalita příležitostně využívána také v raném a vrcholném středověku, doklady opevnění pro tato období však nemáme.

Průvodce

Lukáš Bedáň, Antonín Štrof (Muzeum regionu Boskovicka)

Místo setkání: 49.6045281N, 16.6758183E (u první informační tabule naučné stezky Hanýsek)

Pokud bude kapacita naplněna ozvěte se prosím archeologovi na tel.: 736 197 825