Archeologický výzkum v Drválovicích 2022

Jeden z dalších záchranných archeologických výzkumů muzea proběhl při stavbě inženýrských sítí a komunikace na k.ú. Drválovic v období od 3.2. do 23.6. 2022. Při skrývce zeminy se zde podařilo zachytit stopy osídlení, které zde lidé zanechali v době bronzové. Objevena byla zásobní jáma obsahující zlomky nezdobené sídlištní keramiky, kterou bylo možné datovat pouze rámcově do doby bronzové. Jak už z označení „zásobní“ vyplývá, jáma byla v minulosti vyhloubena pravděpodobně za účelem uskladnění potravinových zásob. Uložení zásob do zahloubeného objektu umožnilo udržení vhodnější teploty a vlhkosti, například pro skladování obilí. Tento způsob uložení potravin lidé využívají už od dob prvních zemědělců v neolitu.