BESEDA NAD KRONIKAMI MĚSTA BOSKOVICE

vzdělávací akce
Pamětní kniha města Boskovice

Besedou nad kronikami města Boskovice Vás od 17:00 provedou Marie Wetterová, Iva Musilová a Dagmar Hamalová.

Co Vás čeká? Začneme tématem nejstarších historických záznamů a kronik v Boskovicích. Přidáme novodobé kroniky města Boskovice a nejstarší novodobé kroniky škol, farnosti a spolků uložené v SOkA Blansko. Zakončíme povídáním o úkolech novodobých kronikářů.