Boskovice 1222 - 2022

Cena
500Kč
/ včetně DPH

Ku příležitosti připomínky 800 let od první zmínky o Boskovicích připravilo muzeum pro město knihu, která rekapituluje historii města od roku 1222 až do současnosti. Vznikala téměř pět let a podílel se na ní kolektiv 25 autorů. Výsledkem jejich práce je čtivá syntéza vysoké odborné úrovně, rozdělená do 5 hlavních chronologických celků a celkem 28 kapitol. Důraz je kladen na zastoupení témat reprezentujících všechny aspekty dějin města a jeho obyvatel: přírodní poměry, správu, architekturu, náboženství, vzdělání, kulturu, obchod či průmysl. Cenné jsou zejména nejnovější a dosud nepublikované poznatky získané pečlivým studiem rozsáhlých archivních a jiných materiálů. Reprezentativní aspekt knihy je zdůrazněn použitím 261 barevných ilustrací. Kniha vznikla ve spolupráci s městem Boskovice.