Boskovická historie zvonová

vzdělávací akce
Boskovická historie zvonová

Přednáška Marie Wetterové.

Povídání o boskovických zvonech na základě záznamů z historických kronik. Výrobci a výroba zvonů na Boskovicku, historie a osudy jednotlivých boskovických zvonů nejen za světových válek. 

15. listopadu od 17 hodin na Hradní 1 v Boskovicích.