Dějiny a současnost

Od roku 2002 má každé číslo hlavní téma, jemuž je věnována série 3 až 5 článků. Časopis zahrnuje i netematické články, rozhovory a stálé rubriky či seriály, např. Ďasovský kompas; dále výstava měsícehistorik na cestáchpamátkycamera obscurařeč šlechtických sídel (do 10/2017), z knižních pokladů, filmové dědictví, městská populární kultura, hrdinové, děti a stát atd. Autoři a autorky vstupují i na polemické pole - časopis tak plní roli média vstupujícího na pole tzv. public history. Poslední stránky časopisu jsou věnovány recenzím a anotacím odborné historické literatury vycházející především v českém jazyce (případně cizojazyčné literatuře o českých zemích); rubrika Na knižním stolku reflektuje vybrané tituly z krásné literatury na pomezí dějin a současnosti.