Dušičková výzdoba na Boskovicku

Dušičky se slaví v celém křesťanském světě, přičemž každá země do tohoto dne vnáší své zvyklosti a tradice. Pro etnologa jsou projevy dušičkové výzdoby na hřbitovech lákavým tématem z hlediska sledování její proměny v čase. Dokumentovány jsou výzdoby v Boskovicích Rájci, Doubravici nad Svitavou, Vanovicích, Borotíně i v řady dalších obcí. Živé květiny, zejména tradiční macešky, sázené přímo na hroby, již téměř mizí, naopak ve výzdobě dominují výrazně okázalejší a z větší části kupované dekorace: různé věnce, koše a květiny v kontejnerech již pro tento účel vypěstované (hlavně chryzantémy). Také se pomalu vytrácejí rozdíly mezi výzdobou hrobů katolíků a evangelíků, což je nejpatrnější na společném hřbitově ve Vanovicích.