Ediční řada „Vlastivěda Boskovicka“

Ediční řada „Vlastivěda Boskovicka“ je Muzeem regionu Boskovicka vydávaná série odborných publikací mapujících pravěké, historické, etnografické, ale i přírodovědné poměry regionu. Myšlenkově navazuje na ve 30. letech minulého století vydávanou a nedokončenou ediční řadu „Vlastivěda Boskovska“. Současné svazky jsou psány čtenářsky přívětivou formou na základě nejnovějších vědeckých poznatků a za přispění velkého množství odborníků. Dosud byly vydány první tři díly: Přírodní poměry Boskovicka (2008), Lidová kultura a nářečí na Boskovicku (2009) a Pravěk Boskovicka (2014). Rozpracován je čtvrtý díl zaměřený na středověké dějiny regionu a v edičním plánu jsou i další svazky.