Etnografie

Nejstarší předměty ve sbírce jsou z druhé poloviny 19. století. Poprvé se sbírka prezentovala veřejnosti v r. 1912, některé její části jsou součástí stálé expozice Muzea regionu Boskovicka. Sbírku tvoří soubor lidové keramiky, nástrojů, předmětů denní potřeby. Součástí sbírky je rovněž nevelká kolekce oděvů z oblasti Kořenecka a obrázky malované na skle.