Historie

Nejstarší předměty ve sbírce jsou z první poloviny 17. století. Sbírka byla poprvé prezentována v roce 1912, byla využita pro řadu stálých expozic. Sbírka obsahuje předměty užitého umění vytvořené od poloviny 17. století do konce 20. století, soubor předmětů, vztahujících se k cechovní výrobě z let cca 1600 - 1840, nástroje a výrobky boskovických cechů. Vedle toho je v souboru zastoupena i nepříliš rozsáhlá kolekce výtvarného umění zaměřená na boskovické malíře (Otakar Kubín, František Řehořek, ad.), pozůstalosti boskovických rodáků včetně předmětů dokládajících jejich osobní život. Součástí sbírky jsou i doklady k dějinám města a regionu v rozmezí let 1850 - 2000 včetně židovského města Boskovice a výrobky některých místních továren.