Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích.

Cena
265Kč
/ včetně DPH

Počátky boskovické muzejní archeologie jsou nerozlučně spojeny s výzkumy na keltském oppidu Staré Hradisko poblíž Prostějova, jež od roku 1907 prováděli František Lipka a Karel Snětina se svými přáteli z Muzejního spolku v Boskovicích. Soubor nálezů, které se jim podařilo shromáždit do ukončení výkopů v roce 1925, obsahuje více než 3500 předmětů a řadí se právem k nejpozoruhodnějším muzejním sbírkám na Moravě. Kniha líčí okolnosti výzkumů oppida boskovickými muzejníky a osudy sbírky, kterou vytvořili. Vybrané sbírkové předměty jsou představeny v samostatných medailonech, jež jsou doplněny působivými fotografiemi a rekonstrukčními kresbami.