Kámen ve službách člověka

Boskovicko je geologicky velmi pestrým územím. Drahanská vrchovina na východě je od západní Hornosvratecké vrchoviny oddělena výraznou sníženinou Boskovické brázdy. Geologická historie regionu sahá za hranici půl miliardy let, nejstarší  jednotky jsou prekamrického, tedy předprvohodního stáří. V druhohorách a třetihorách se zde dočasně vyskytovalo moře a ve čtvrtohorách docházelo k četným klimatickým výkyvům. Tyto jevy měly výrazný vliv na stav geologického poddloží a formování krajiny Boskovicka.

S rozvojem lidského osídlení oblasti rostla poptávka po dostupném stavebním materiálu, dřevo nahradil trvalejší materiál, tedy kámen. V krajině jsou dosud patrné pozůstatky lidské těžební činnosti. Někdy jde o výraznou lomovou stěnu viditelnou z daleka, jako je to v případě Malého Chlumu, jindy je lom skrytý v zalesněném území (pískovcový lom u Meziříčka, v Sasině atd.). Některé převážně menší lůmky už vegetace pohltila (lůmky u Olešnice) nebo byly zavezeny, v lepším případě stavební sutí a zeminou.

 

Muzejní přírodovědkyně se  ve své terénní práci mimo jiné věnuje systematickému průzkumu těchto lomů v krajině.