Karel Cudlín - Generace pouště x.0

výstava
Karel Cudlín: Generace pouště x.0

Karel Cudlín: Generace pouště x.0

Oblast zvaná Negev (v překladu “suchá”) zaujímá více než polovinu území dnešního státu Izrael. Jde o geomorfologicky rozmanité území rozkládající se mezi Saharou a Arabskou pouští. Před stovkami milionů let tu bývalo dno oceánu, což je dodnes patrné na struktuře zdejších skalních útvarů. Členitý, převážně kamenitý terén, který se směrem k Sinaji mění v částečně písečnou poušť se sporadickými dunami, je rozmanitý i pokud jde o různá mikroklimata a vegetaci. Výskyt rostlin, ale také cesty zvířat jsou určovány schopností země udržet vláhu. V zimním období, které trvá zhruba od konce listopadu do počátku února, zaplavují hluboká vádí bleskové povodně, voda se však ztratí zpravidla tak rychle, jak se objevila. Zůstávají po ní prázdné ulity a rostliny, jejichž odolnost inspiruje tradiční medicínu stejně, jako moderní vědu.

Ačkoli byl Negev 7. října minulého roku na svém západním okraji přímo zasažen brutálním útokem teroristů z Hamásu a řada kibuců v bezprostřední blízkosti hranice s Gazou zůstává stále vylidněna, život se na jihu Izraele stejně jako ve zbytku země nezastavil. Čerstvé svědectví o tom přináší i snímky předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína, který se jako jediný český fotograf již třicet let soustavně věnuje proměnám izraelské společnosti od Golan po Sinaj. V posledních dvou letech zaměřil svůj pohled právě na oblast, která až donedávna ležela na okraji zájmu, což se však posledních desetiletích nejen díky zcela výjimečnému rozvoji vědy, výzkumu a inovací ve stylu start-up nation výrazně mění.

Reportáž představí jiný pohled na Izrael, než je jaký veřejnosti nabízí aktuální zpravodajství. Výběr obsahuje snímky z posledních tří cest do Negevu, během nichž se Karel Cudlín zaměřil nejen na rozmanitou tvář a proměny negevské pouště, ale především život současných komunit, které dnes v Negevu žijí. Autorkou textu je Michaela Sidenberg, která fotografa na cestách doprovází. Většina materiálu pochází z prozatím poslední cesty, z níž se tandem vrátil koncem letošního února.

Výstava vznikla ve spolupráci se sdružením Unijazz, výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Synagoga maior
Otevírací doba
duben a říjen  
Pondělí ZAVŘENO
Út - Pá po tel. domluvě
So, Ne, svátky 13 - 17
květen, červen a září  
Pondělí ZAVŘENO
Út - Pá 10 - 17
So, Ne, svátky 13 - 17

 

červenec a srpen
Pondělí ZAVŘENO
Út - Pá 10 - 17
So, Ne, svátky    10 - 17

Pro předem objednané skupiny je možné zajistit prohlídku i v jiném termínu. Tel: 702 049 052.

Poslední prohlídka expozice v 16.30.

Synagoga maior
Antonína Trapla 6
Boskovice
680 01

tel. 777 089 265
muzeum@muzeum-boskovicka.cz