katalog Výstavy Šlechtický rod pánů z Boskovic

Cena
200Kč
/ včetně DPH

Katalog vznikl k výstavě o kdysi významném rodu pánů z Boskovic. Boskovicové spoluutvářeli dějiny Moravy od sklonku 13. do konce 16. století. Členové rodu se objevovali ve společnosti nejpřednějších mužů země a v královských službách. Zastávali důležité úřady jak zemské a dvorské, tak i církevní. Byli mecenáši umění, staviteli pevných hradů i okouzlujících zámků, schopnými vojevůdci či zakladateli a patrony klášterů a kostelů. První z příslušníků rodu stáli u počátků města Boskovice.  

 

 Autoři: Mgr. Petr Vítámvás (ed), Mgr. Karel Mlateček, Ph.D., Mgr. Aleš Flídr, Mgr. Jan Štětina, Mgr. Jiří Šmeral