Kniha Jménem zákona, stůj!

Kniha „Jménem zákona, stůj!“ s podnázvem „Z historie četnictva na Boskovicku“ je výsledkem badatelského zájmu historika boskovického muzea PhDr. Matěje Otta. V průběhu let na toto téma napsal několik dílčích článků a v roce 2023 uspořádal muzejní výstavu.

Kniha samotná se zabývá problematikou rakousko‑uherského, československého a protektorátního četnictva v období let 1850–1945 na příkladu politického okresu Boskovice. Popisuje organizaci, služební povinnosti, národnostní a sociální situaci a rodinný život příslušníků četnického sboru ve zmíněném okrese a věnuje se také vybraným zločinům, které se zde odehrály.

Publikace je rozdělena do 5 chronologických a tematických oddílů a na celkem 336 stranách najdeme i 153 ilustrací. Je rovněž vybavena podrobným poznámkovým aparátem.