Komentovaná dernisáž výstavy Vladimíra Kokolii Slow looking

kulturní událost
Komentovaná dernisáž výstavy Vladimíra Kokolii Slow looking

Setkání s Vladimírem Kokoliou, jedním z nejoceňovanějších současných českých umělců.
Výjimečná osobnost, mimořádná výstava plná nevyřčených významů a nezodpovězených otázek.
Příležitost pro odpovědi, výklad, další otázky....