Konzervace

Jednou z nejdůležitějších povinností muzea je zachovat předměty ve stavu co nejvěrněji se přibližujícím jejich původnímu určení. O to se stará naše konzervátorské pracoviště. Smyslem konzervace je uchování předmětů pro další generace v takovém stavu, aby na nich neprobíhala další degradace vlivem okolního prostředí.

Předměty se nejprve nafotí ve stavu, v jakém jsou získány do muzea odbornými pracovníky (archeologem, historikem, etnologem). Dojde ke zhodnocení stavu předmětů a navržení dalšího postupu práce. Poté nastává nejnáročnější část – přistoupí se k vlastní konzervaci a stabilizaci předmětu. Závěrem se vše opět nafotí a napíše se konzervační zpráva. Ta obsahuje postup práce a fotografickou dokumentaci, případně doporučení vhodného způsobu uložení předmětu. Pokud sbírkový předmět vyžaduje speciální uložení, konzervátorka pro něj vytvoří vhodný box z mirelonu, který chrání před otřesy a možným poškozením při manipulaci s ním.