Lidová kultura a nářečí na Boskovicku (Vlastivěda Boskovicka svazek 2.)

Cena
250Kč
/ včetně DPH

VYPRODÁNO

Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. Jedná se o druhý svazek Vlastivědy Boskovicka, který je věnován jevům tradiční lidové kultury a dialektu. Území, vymezené hranicemi bývalého Boskovického okresu, představuje z etnografického hlediska disparátní celek, který se rozpadá zhruba do tří subregionů s některými analogickými formami tradiční kultury, ale i s výraznými odlišnými rysy. Publikace je zaměřena na jevy tradiční lidové kultury předindustriální vesnice a její přesahy až do 20. století. Členění vychází z klasické systematiky národopisných monografií akceptujících tripartitní rozdělení kulturních projevů na materiální, sociální a duchovní. Autorský kolektiv tvoří brněnští univerzitní a akademičtí pracovníci, muzejní etnografové i regionální badatelé.