Mapy a plány

Předměty v kartografické sbírce jsou z převážné většiny z území Rakouska, Moravy a Čech, některé pak původem z Německa, Itálie, Francie a dalších zemí západní Evropy. Sbírka byla vytvořena sběrem Muzejního spolku Boskovice ve dvacátých a třicátých letech 20. století a je průběžně doplňována. Sbírka je tvořena souborem historických map a plánů zejména z 18. a 19. století.