Militária

Sbírka militarií je složena z předmětů z Evropy a Asie (Čechy a Morava, Rakousko, Německo, Francie, Balkán, Itálie). U některých předmětů je možno díky signování určit i přesný původ vzniku (např. Brno, Letovice, Český Těšín, Berlín). Sbírka byla vytvářena od počátku dvacátého století. Sbírka militarií je složena ze dvou základních skupin sbírkových předmětů: chladných zbraní a palných zbraní. Kolekce chladných zbraní je tvořena bojovými i cvičnými a sportovními zbraněmi včetně několika unikátních ukázek orientální výzbroje. Palné zbraně jsou zastoupeny zejména loveckými zbraněmi (řada z nich vznikla úpravami starších zbraní) z devatenáctého století. Okrajovou skupinu pak představují některé výstrojní součástky a nástroje na výrobu kulí.