Muzejní noc 2022

akce pro děti
Muzejní noc

16:00 vernisáž výstavy prací studentů ZUŠ Boskovice.

17:00 přednáška Dalibora Badala

18:00 přednáška Michala Schustera

Po celou dobu muzejní noci:

Program studentů ZUŠ po celou dobu muzejní noci.

Košíkáři z Velkých Opatovic

Spřádání vlny na kolovratu a tkaní – ukázka, vyzkoušení

Hry a dílničky, ochutnávka jídel, opékání buřtů

20:30 překvapení