Nabídka pro první stupeň základní školy – školní rok 2022/2023

Nabídka k aktuálním výstavám:

 

Středověké město: od 14. října 2022 do 26. března 2023

Edukační program k výstavě: Město Boskovice 1222–2022

Cílem programu je žáky seznámit se životem ve středověkém městě. Představíme si schéma trojího lidu (představa o složení raně středověké křesťanské společnosti), zaměříme se na různé sociální vrstvy žijící ve městě a na vybrané zápisy z městské knihy Boskovic. Žáci se během programu promění ve vybrané obyvatele města a pokusí se zajistit si živobytí, vyzkouší si psaní brkem i pečetění.

 

DOPORUČENÍ:

Žáci budou během programu pracovat s inkoustem! Doporučujeme tomu přizpůsobit oblečení, případně si vzít zástěry z výtvarky, pokud používáte.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 80­ minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Nabídka ke stálé expozici:

 

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s vlastním výkladem.

Cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

 

Komentovaná prohlídka expozicí na 60 až 90 minut dle zaujetí žáků.

Prohlídka zahrnuje výklad lektora na cca 30 minut, instruktáž k interaktivním prvkům, přítomnost lektora po celou dobu Vaší návštěvy a jeho případnou pomoc s obsluhou interaktivních prvků.

Cena 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je žáky seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim život pravěkých lidí. Žáci si během programu vyzkouší například mletí obilí, tepání drátku, vrtání kamene, ušijí si pytlík na pravěký náramek a přívěsek.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice: od 14. října celoročně

Žáci získají možnost stát se šlechticem – vyrobí si svůj vlastní erb, budou si moci obléct části kroužkové zbroje, vyzkouší si její výrobu z kroužků, střelbu na terč, jak z luku, tak kuše a ve fotokoutku si budou moci vyzkoušet středověké oblečení. V rámci programu si rovněž představíme nebo připomeneme pověst o vzniku a symbolice erbu pánů z Boskovic, povíme si, proč erbovní znamení byla ve středověku tak důležitá a jaké dovednosti a znalosti šlechtic potřeboval.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti: od května do června

žáci se seznámí s pohádkami a pověstmi regionu, regionální slovní zásobou a nářečím. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností hravou formou. Žáci jistě ocení možnost zahrát si loutkové divadlo.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Zemědělství: celoročně

Cílem programu je žákům ukázat, že traktor má v zemědělství po celý rok mnohostranné využití, seznámit je s vybranými plodinami a nechat je zamyslet se nad významem ekologického zemědělství.

Žáci si prohlédnou vystavené exponáty, hravou formou se seznámí se zemědělskými plodinami, ukážeme si malé mechanické modely přívěsných strojů k traktorům, které lidem usnadňují práci. Některé modely si i pustíme.

 

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Sezónní programy:

 

PROSINEC 2022

Vánoční příběh: od 1. do 22. prosince 2022

Žáci se za pomoci obrázkového čtení s otázkami seznámí s událostmi okolo narození Ježíška a následně si zkusí příběh o narození Ježíška přehrát. Společně si vyrobí jeden velký papírový betlém, který si můžete odnést a vyzdobit si jím třídu.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

KVĚTEN–ČERVEN 2023

Léčivé bylinky: od 1. května do 30. června

Edukační program pro první stupeň základních škol se zaměřuje na pět bylinek, které si žáci v menších skupinkách zkusí blíže prozkoumat. Následně se z nich stanou degustátoři a budou moci všech pět bylinek ochutnat ve formě ledového čaje. Během programu si ukážeme i herbáře.

 

Program bude v případě příznivého počasí probíhat ve venkovních prostorách muzea (v altánku za muzeem). Za nepříznivého počasí a od 13. června (z důvodu umístění lešení) bude program přesunut do vnitřních prostor muzea.

 

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Židovská čtvrť:

Komentovaná prohlídka synagogy a mikve s krátkým výkladem o historii boskovické židovské čtvrti 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

 

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou synagogy a mikve 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

 

 

Předplatné:

Třídám základních škol nabízíme možnost celoročního předplatného na školní rok 2022/2023 na akce Muzea regionu Boskovicka v hodnotě

80,- Kč na žáka.

Předplatné zahrnuje:

·Prohlídky krátkodobých výstav a stálých expozic v budově Hradní 1, Synagogy Maior, Židovského obecního domu, Expozice historických zemědělských strojů,

·Interaktivní programy pro žáky

 

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.