Nabídka pro první stupeň základní školy – školní rok 2023/2024

NABÍDKA EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ K VÝSTAVÁM:

Četníci na Boskovicku: od 30. října 2023 do 14. dubna 2024

Vydejte se do muzea vyřešit zločin za pomoci kriminalistických metod, které měli k dispozici četníci a získejte pochvalné uznání za vyřešený případ.

Žáci budou v malých skupinách podle indicií pátrat po pachateli. Během řešení případu si vyzkouší různé kriminalistické metody: ohledání místa činu, portrétní identifikaci, trasologii, daktyloskopii apod. Za úspěšné dopadení pachatele každý žák dostane pochvalné uznání.

Součástí programu je i krátká komentovaná prohlídka, aby se žáci seznámili s četníky, jejich dobovým vybavením, metodami apod.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Čtení pod lavicí: od 30. října 2023 do 23. února 2024

Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa

Kromě periodik, které četla generace rodičů, ale i prarodičů a praprarodičů, uvidí děti na výstavě i některé časopisy, které vychází dodnes jako Sluníčko, Mateřídoušku, Čtyřlístek, „Ábíčko“ apod.

Během programu si s žáky přiblížíme historii komiksů a ukážeme si jejich vývoj.  Žáci se pokusí zamyslet nad významem komiksu jako uměleckého díla a zároveň i jako prostředku schopného reflektovat současné události. Společně si vyvodíme základní pravidla pro tvorbu komiksu, žáci si zkusí vymyslet text do bublin ke krátkému stripu (komiksový příběh o pár panelech) a vyrobí si jednoduchou vystřihovánku.

Žáci budou mít během návštěvy i prostor vyzkoušet si interaktivní prvky ve výstavě.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Výstava poštovních známek: cca půlka března až konec května 2024

(Přesný název výstavy a termín bude upřesněn začátkem roku 2024)

Tajemný Modrý mauricius

Žáci se na výstavě seznámí s historií poštovních známek a shlédnou nejrůznější motivy. Následně budou ve skupinkách bádat nad otázkou, jak se z původně obyčejné poštovní známky stane jedna z nejslavnějších a nejdražších známek na světě.

Prostřednictvím úkolů žáci rozkryjí celý příběh známky známé jako Modrý (a Červený) mauricius.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Krása přírody cca od květen do září 2024

(název, termín výstavy a program bude upřesněn začátkem roku 2024)

Výstava cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) a herbářových kreseb Marie Dubské (1847-1918).

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA KE STÁLÝM EXPOZICÍM:

Skupinová prohlídka expozice bez výkladu nebo s vlastním výkladem.

Bez výkladu: pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí na 60 až 90 minut dle zaujetí žáků.

Prohlídka zahrnuje výklad lektora na cca 30 minut, instruktáž k interaktivním prvkům, přítomnost lektora po celou dobu Vaší návštěvy a jeho případnou pomoc s obsluhou interaktivních prvků. Cena 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Archeologie hravě: od ledna 2024

Žáci se mohou těšit na nové aktivity spojené s životem v pravěku. Na programu si budou moci prohlédnout a vyzkoušet repliky různých pravěkých nástrojů, vyzkoušet nové pravěké činnosti a odnesou si na památku i výtvor inspirovaný životem v pravěku.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice ve středověku a raném novověku: celoročně

Cílem programu je přinést žákům srovnání, jaký byl život šlechtice ve středověku a v raném novověku, jaké musel mít znalosti a dovednosti, o co se musel starat, jak se musel prezentovat, jak důležitá byla šlechtická čest atd. Žáci si během programu vyzkouší techniku výroby kroužkové zbroje, budou si moci obléct kroužkovou košili nebo středověké oblečení, dále si zkusí psaní brkem a pečetění.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti Boskovicka: jen od května do října

(expozice je umístěna v chladných sklepních prostorách, doporučujeme teplejší oblečení i v letních měsících)

S žáky si pustíme čtyři krátké pohádkové příběhy, které si rozebereme. Žáci se pokusí vyvodit rozdíly mezi pohádkou a pověstí. Poté je pro ně připravena pohádková soutěž družstev o poklad.

Alternativa programu pro skupiny, které příběhy viděly už loni:

Žáci se seznámí s pohádkami a pověstmi regionu, zkusíme si vyslechnout jeden příběh nejdříve v malohanáckém nářečí, poté ve spisovném jazyce. Žáci si vyrobí papírové prstové loutky, aby si mohly příběh zahrát.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ:

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s vlastním výkladem.

Bez výkladu: cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí délka 30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka prohlídky cca 30 minut

Zemědělství: celoročně

Cílem programu je žákům ukázat, že traktor má v zemědělství po celý rok mnohostranné využití, seznámit je s vybranými plodinami a nechat je zamyslet se nad významem ekologického zemědělství.

Žáci si prohlédnou vystavené exponáty, hravou formou se seznámí se zemědělskými plodinami, ukážeme si malé mechanické modely přívěsných strojů k traktorům, které lidem usnadňují práci. Některé modely si i pustíme.

(Pro skupiny, které tento program již absolvovaly, je možná alternativa aktivit zaměřená v zimním období na sklizeň a krmení zvířat a v jarním období na výsev plodin.)

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ:

Komentovaná prohlídka synagogy a mikve s krátkým výkladem o historii boskovické židovské čtvrti 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy a mikve 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60-90 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy, mikve a židovského hřbitova 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 90-110 minut

PRO ŽÁKY 4. A 5. ROČNÍKU:

Židovské zvyky a tradice: od 10. dubna do 28. října 2023

V rámci programu si žáci vyzkouší, co to v každodenní praxi znamenalo být židem. Pomocí interaktivních prvků se seznámí s bydlením ve stísněných prostorách ghetta, s pravidly košer stravování i vybranými židovskými pokrmy a svátky. Součástí programu může být i návštěva rituální lázně (mikve) a synagogy.

Místo konání programu: Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice 680 01

Délka programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 90 minut

                            s návštěvou synagogy a mikve: 120 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

                           s návštěvou synagogy a mikve: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA SEZÓNNÍCH EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ:

Čekání na zlaté prasátko: prosinec 2023

Program představí tradice a zvyky, které se váží ke Štědrému večeru. Jak se na Štědrý večer lidé připravovali? Co vše se muselo nachystat? Z čeho všeho lidé na Štědrý den věštili budoucnost? Součástí programu bude i ukázka tematických sbírkových předmětů jako jsou formy na pečení, vánoční ozdoby apod.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Přišlo jaro do vsi: březen až duben 2024

Na programu se seznámíme s lidovými tradicemi spojenými s příchodem jara a zahrajeme si i tematické hry. Také si popovídáme, jaké radosti dětem paní Zima odnášela, které jim naopak přinášelo paní Jaro. A proč je důležité, aby se roční období střídala.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Předplatné:

Třídám 1. stupně základních škol škol nabízíme možnost předplatného na školní rok 2023/2024 v hodnotě:

100 Kč/žák

Předplatné zahrnuje:

· 5 libovolných edukačních programů z nabídky pro školní rok 2023/2024

· individuální prohlídky krátkodobých výstav a stálých expozic v budově Hradní 1, Synagogy Maior, Židovského obecního domu, Expozice historických zemědělských strojů během školního roku

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.