Posláni na sever

výstava
Posláni na sever

Výstavní projekt představuje málo známé okolnosti nucené práce Čechů v Norsku během druhé světové války.

Do Boskovic se výstava dostala díky příběhu jednoho z nuceně nasazených – rodáka z Křtěnova u Olešnice Jaroslava Kadlece. Výstava je součástí bilaterálního výzkumného a vzdělávacího projektu Česko-norská memorabilia, který vznikl za spolupráce Oddělení skandinavistiky Filozofické fakulty UK a Institutu moderních sociálních dějin Norské technické a přírodovědecké univerzity v Trondheimu. Projekt podpořily Fondy EHP.

Kdo jsou Noráci? Noráky se nazývali čeští muži, kteří museli za druhé světové války odejít do totálního nasazení

do Norska. Bylo jich 1300. Většinu z nich Němci poslali až za polární kruh, kde stavěli opevnění, silnice a železnice.

Vernisáž výstavy proběhne 28. 4. 2022 v 17 hodin.

Vzácným a velice milým hostem vernisáže bude Jeho Excelence Robert Kvile, velvyslanec Norského království v ČR, a také kurátorka výstavy, paní Vendula Vlková Hingarová, skandinavistka Ústavu germánských studií Karlovy univerzity.
Událost doplní svým vystoupením violoncellista Jiří Šedivec.