Přehled výzkumů

Na stránkách časopisu jsou publikovány studie domácích i zahraničních badatelů především se středoevropskou, ale i světovou (paleolit) tematikou.