Příběh dětí Goldmannových

vzdělávací akce
Příběh dětí Goldmannových

80. výročí odsunu boskovických židů na pozadí těžko uvěřitelného osudu.

Přednáška Marie Wetterové čerpající z jejího celoživotního pátrání v archivech.