Přírodní poměry Boskovicka (Vlastivěda Boskovicka svazek 1.)

Cena
195Kč
/ včetně DPH

Publikace Přírodní poměry Boskovicka vychází jako první svazek Vlastivědy Boskovicka, přináší informace o neživé i živé přírodě na Boskovicku a vývoji zdejší krajiny, včetně lidských vlivů, působících na krajinu v minulosti a současnosti. Území Boskovicka je v publikaci pojato přibližně v rozsahu severní části okresu Blansko (Boskovice a okolí, Velké Opatovice a okolí, Letovice a okolí, Kunštátsko a Lysicko). Publikace je určena nejen široké veřejnosti, ale i žákům a studentům škol. Text je psán srozumitelnou formou při zachování vysoké odborné úrovně. Mezi autory najdeme vysokoškolské pedagogy, pracovníky muzeí či Akademie věd ČR (doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., doc. RNDr. Alois Hynek, CSc., doc. Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Mojmír Hrádek, CSc. a další). Editorem svazku je RNDr. Hynek Skořepa.