Regionália

Morava, severně od Brna, Drahanská vrchovina, Boskovická brázda. Nejstarší doklady o sbírce jsou z konce 19. století. Sbírka byla podstatně rozšířena darem Jiřího Kemra na počátku 80. let 20. století. Sbírka obsahuje zejména lidovou keramiku z boskovického regionu, dále menší kolekci tzv. olomučanské keramiky a pozůstalost po významném tvůrci tzv. kunštátské keramiky Jiřím Kemrovi.