Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích

výstava
Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích

Pro  zapůjčení je k dispozici elektronická podoba výstavy.

Výstava představí původně rytířský, později do panského rodu povýšený moravský šlechtický rod u příležitosti 450. výročí jejich příchodu do Boskovic. Členové tohoto rodu byli patrony řady kostelů na Moravě, poslední členové dokonce založili klášter v Boskovicích a svými bohatými dary podporovali církevní instituce a umožnili tak nepřímo vznik významných barokních staveb – jako např. poutního kostela P. Marie ve Křtinách, či kaple sv. Liboria v Jesenci.