Společnými silami

vzdělávací akce
Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

Zveme všechny zájemce o problematiku detektorového hledání v archeologii do muzea na sérii krátkých přednášek. Jak vypadá občanská spolupráce s muzejním archeologem na Boskovicku i jinde? Jaké jsou aktuální možnosti a pravidla? Přijďte si poslechnout zajímavé informace a pokochat se krásou nalezeného. Začátek v 17:00, zajištěno je drobné občerstvení.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., Mgr. Alina Szabová, Mgr. Zuzana Jarůšková:
Užívání Portálu amatérských spolupracovníků a aktuální pravidla spolupráce

Doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D.: Býčí skála: minulost, přítomnost, budoucnost.