Staré sady a zaniklé vinice

Jedním ze zájmů etnologa muzea je dokumentace starých extenzivních ovocných sadů a pozemkových tratí zaniklých vinic na Boskovicku a přilehlém okolí. Jmenovitě se jedná o lokality Újezd u Kunštátu, Kunštát (Panská zahrada a pod ní ležící polní trať Vinohrádky), Vřesice, Rozsíčka, Crhov, Sebranice, Svitávka a Míchov.  Výzkum prokázal existenci celé řady více než stoletých jabloní a hrušní, z nich poměrně velké procento patří mezi staré mizející odrůdy. Za nejvzácnější z nich lze považovat jabloně malohanácké krajové odrůdy Vlkovo.