Staré tisky

Sbírka je tvořena starými tisky vzniklými na území Moravy, Čech, Německa, Rakouska a Francie. Sbírka vznikla v první polovině dvacátého století sběry Muzejního spolku v Boskovicích. Je průběžně doplňována.Nejstarší předmět ve sbírce je z čtyřicátých let 16. století, rozpětí sbírky pak přesahuje dobu čtyř staletí, tedy do poloviny století 19. Největší zastoupení ve sbírce mají náboženské texty (Melantrichovy bible, Bible Kralická, Svatováclavská bible, řada misálů, životů svatých modlitebních knížek atd.). Další velkou skupinu tvoří právnické texty, zeměpisné atlasy, učebnice, technická literatura. Specifickou skupinu pak tvoří hebrejské náboženské texty a komentáře k Tóře a Talmudu. Některé předměty ze sbírky jsou součástí stálých expozic Muzea regionu Boskovicka.