Věčný poutník - Vít Ondráček Katalog výstavy

Cena
230Kč
/ včetně DPH

Vít Ondráček vstoupil na výtvarnou scénu v roce 1978 v Brně, respektive, kvůli nesouhlasným postojům s tehdejším vládnoucím systémem vstoupil do její neoficiální části. Ovlivněn výtvarníky bratry Chatrnými, začal intenzivně experimentovat se všemi výtvarnými postupy – věnoval se malbě, grafice a kresbě a jejich kombinacím; zároveň realizoval první výstavy, výhradně mimo klasické výstavní prostory, vedle toho psal / píše básně a povídky a realizuje krátké experimentální filmy. Alternativní způsob života přetrval i po roce 1989 – od poloviny 90. let rozvíjí v Kunštátě na Moravě v budově bývalé městské šatlavy celostní umělecký koncept, v němž se prolíná příroda, umění a život, literární a vizuální realizace. Připravil řadu samostatných výstav a účastnil se i mnoha kolektivních, textově jeho tvorbu komentoval např. Jaromír Typlt nebo Ludvík Kundera. Sám připravuje výstavy podobně experimentálně orientovaným výtvarníkům, pohybujícím se mimo hlavní umělecká centra.