Věstník AMG

Věstník AMG vydává Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s finanční podporou Ministerstva kultury, jako dvouměsíčník. Časopis přináší zprávy z činnosti AMG, jednotlivé příspěvky představují aktivity a projekty muzeí a galerií působících v České republice, ale i v zahraničí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, personálie, historické a teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích, recenze muzejních publikací aj. Součástí každého čísla je Kalendárium výstav, což je přehled aktuálních výstav připravovaných členskými institucemi AMG pro dané období. Časopis je otevřen kvalitním příspěvkům z oboru muzejnictví, ale nevyhýbá se ani dalším tématům z příbuzných oborů.