Vladimír Kokolia Slow Looking

výstava
Vladimír Kokolia  Slow Looking

Vladimír Kokolia

Slow Looking

„Nemaluju obrazy, dělám věci“

 

Kokolia je legendou české i mezinárodní výtvarné, respektive kulturní sféry: působí či působil jako malíř, kreslíř, grafik, hudební performer a pedagog.

Koncepce výstavy i její podoba se rodí postupně. Kokolia vždy pracuje s celkovým charakterem výstavního prostoru, nechává ho na sebe působit, zkouší, jak se v něm jako autor i jako případný návštěvník cítí. (Dá se říci, že do některých výstavních míst možná výstavy ani nepatří.) Časový záběr vzniku děl ve výběru nehraje roli, odrazí se v tom nelineární chápání času východní filozofie, které se Kokolia věnuje. Na boskovické výstavě spolupracuje i se svým synem Janem Kokoliou, výtvarníkem a animátorem, který mj. vystudoval animovanou tvorbu na UTB ve Zlíně a na FAMU.

Název Slow Looking odkazuje k čím dál sílícímu přesvědčení, že pokud chceme něco (umělecké dílo či předmět) opravdu poznat, musíme mu věnovat skutečnou pozornost, ne tedy ono letmé zastavení (podle průzkumů divák v galerii, zejména v místech s velkou koncentrací uměleckých děl, věnuje jednomu konkrétnímu dílu přibližně 8 sekund, v tiktokové době pravděpodobně ještě méně). Kokolia s konceptem pomalého dívání pracuje dlouhodobě, nebo spíše intuitivně, například jeho habilitační přednáška se jmenovala Úžas.