Vlastivědný věstník moravský

Vlastivědný věstník moravský je český odborný historický časopis vycházející jako informační orgán moravské vlastivědy od roku 1946. Odborné zaměření časopisu je historie a prehistorie Moravy, památková péče, národopis, dějiny umění a další společenskovědní obory.