Výstava Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) „Z celého srdce“

výstava
Výstava Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) „Z celého srdce“
Výstava přibližuje život a dílo kardinála Tomáše Špidlíka SJ nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citátů z jeho díla, vzpomínek jeho žáků a komentovanými ukázkami uměleckých děl. Záštitu nad výstavou přijali senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 


Autor výstavy - Ing. arch. Jiří Šťasta

 Ing. arch. Jiří Šťasta je výtvarníkem a architektem, studoval liturgické umění v ateliéru Centra Aletti v Římě pod vedením Marka I. Rupnika SJ. Výtvarné práce Jiřího Šťasty navazují na teologický odkaz Tomáše Špidlíka SJ, který je postaven na vzájemném kulturním dialogu Východní a Západní Církve. V rámci působení v Dílně Všech svatých v Rajhradě se věnuje úpravám liturgických prostorů včetně realizace a návrhu mozaik v kostelích u nás a na Slovensku.

 

Odborný konzultant - Prof. Dr. Richard Čemus 

Prof. Dr. Richard čemus SJ svými dlouholetými pracovními a studijními výsledky přímo navazuje na dílo  a odkaz kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve své učitelské praxi jako řádný profesor na Papežském Východním institutu v Římě (Pontificio Istituto Orientale). Jako Špidlíkův žák a duchovní syn pokládá za své životní poslání rozvíjet dílo svého učitele, jehož myšlení považuje za mimořádný přínos k evropské kultuře. Publikuje převážně italsky, česky a německy. Ve stopách svého předchůdce Tomáše Špidlíka se specializuje na slovanskou spiritualitu.