Záchranný archeologický výzkum v prostorách boskovické radnice

 

Název: Záchranný archeologický výzkum v prostorách boskovické radnice

Popis:

Od 7. října do 24. listopadu 2021 probíhal v souvislosti se stavebními úpravami v prostorách boskovické radnice záchranný archeologický výzkum. Pod současnou podlahou se podařilo zachytit starší fázi dřevěné a hliněné podlahy a také řadu novověkých a vrcholně středověkých vrstev s množstvím keramiky a zvířecích kostí. Zachycena byla také starší fáze obvodového zdiva a uprostřed místnosti základy zděné stavby, pravděpodobně sklípku novověkého stáří. Vedle těchto struktur se podařilo zachytit ještě další zděné konstrukce pocházející z období vrcholného/pozdního středověku. Dalším zjištěným objektem byla část jámy s množstvím strusky, která může poukazovat na blízkou železářskou výrobu. Nejstarším objektem objeveným při výzkumu byla zásobní jáma – obilnice, kterou lze datovat do pozdní doby bronzové.

Pro 3d model vybraných úrovní plochy výzkumu radnice v Boskovicích použijte odkaz níže.

https://skfb.ly/ozNHJ